Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την εταιρεία. Ο διαγωνισμός για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ ολοκληρώθηκε το 2023 αλλά έκτοτε εκκρεμεί προσφυγή ενός από τους συμμετέχοντες στο ΣτΕ», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε στα μέτρα που έχει καταλήξει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, μέσω της ΔΥΠΑ, που θα έχει διάρκεια έως 2 έτη, για όσους είναι έως 55 και έως 7 έτη για τους άνω των 55 ετών, με ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή τα 1200 ευρώ.

Οι φορείς υποδοχής των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι Περιφέρειες, Δήμοι, Κέντρα Υγείας, η ΔΥΠΑ, σε περιοχές κατά το δυνατόν πλησίον των κατοικιών τους. «Στόχος του προγράμματος, για τους εργαζόμενους άνω των 55 ετών είναι η συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότησή τους. Για δε τους εργαζόμενους κάτω των 55 ετών, στόχος του προγράμματος είναι η μεταβατική τους κάλυψη, μέχρι να βρουν απασχόληση, μέσω του νέου επενδυτή της ΛΑΡΚΟ ή κάποιου άλλου», είπε ο κ. Δήμας.